• MKMRP

  Klub powstał w 2005 r. i działa jako stowarzyszenie,
  posiada 24 regiony w kraju i liczy ponad 2 tys. członków.
 • Cele stowarzyszenia

  Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  a także popularyzacja sportu motorowego (zarówno cztero jak i dwukołowego)
  w środowisku służb mundurowych.
 • Członkowie

  Do klubu mogą przystąpić zarówno czynni
  jak i emerytowani członkowie służb mundurowych
  oraz ich rodziny, a także cywile. Najważniejsza jest pasja do motoryzacji.
 • Najważniejsze imprezy

  Międzynarodowe Zawody Strzeleckie Służb Mundu­rowych Uniform Shooting
  oraz Międzynarodowe Motorowe Mistrzostwa Służb Mundurowych PZM Uniform Rally.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Komunikaty

 

 

opłatek

Doroczne klubowe spotkanie opłatkowe odbędzie się w dniu 8.12.2017 r. o godz. 18.00 w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu, ul. Łokietka 3. W sprawie zaproszeń - 100 zł od osoby - należy kontaktować się z Kwatermistrzem MKMRP, tel. 602-337-099 lub z członkiem Prezydium ZG MKMRP J. Dagowem, tel. 505-434-366.

Goście z zagranicy proszeni są o kontakt z Kwatermistrzem.


                                                                             

 

 • Date
 • Random
 • Dołącz do nas

  Do klubu mogą przystąpić zarówno czynni jak i emerytowani człon­kowie służb mundurowych oraz ich rodziny, a także cywile. Nie ma znaczenia, czy jest się posiadaczem motocykla, samochodu czy motolotni. Najważniejsza jest pasja do motory­zacji.

  Reguły naboru Zarząd MKMRP

 • 1
 • Andrzej Woźniak
  Prezydent
 • Władysław Walasek
  V-ce Prezydent
 • Zbigniew Ligocki
  V-ce Prezydent
 • Ryszard Marjański
  V-ce Prezydent
 • 1
 • 2
 • 3